Alkydfärg

Alkydfärg kallas oftast oljefärg och har vanligtvis en liten andel torkande olja i sig. Den stora andelen olja som finns i linoljefärger är ersatt med alkyder. Alkydfärger används i dag till i stort sett allt i ett hus. Från utsatta delar som vindskivor och fasaden till kökssnickerier och innertak. Alkydfärg har nästan helt ersatt linoljefärg som idag används mest vid renoveringar av äldre byggnader. Alkydfärgen har utvecklats vad lösningsmedlet beträffar så att idag är färgen vattenbaserad och därmed mindre skadlig för målare och andra yrkesmän som använder färgen.

Andra användningsområden är till båtfärger invändigt och utvändigt över vattenlinjen. Alkydfärg fungerar lika bra på trä som på glasfiberarmerad plast och stål.

Egenskaper

Alkyd är ett slags konsthartser som fås att likna linoljans egenskaper. Alkyd framställs genom en kemisk reaktion mellan alkohol och en organisk syra. Sedan tillförs en liten mängd olja som kan torka, i vissa fall linolja. Beroende på mängden olja i färgen talas det om magra och feta alkyder. De magra alkyderna används i huvudsak vid industriellt bruk medan de feta alkyderna används vid utomhusmålning. Alkydfärger torkar snabbare än linoljefärger och kan dessutom målas i tjockare skikt. Alkydfärg ger en blank och hård yta som är lätt att hålla ren. Jämfört med linoljefärg så är alkydfärgens molekyler större och vidhäftningen därmed lite sämre.

Utvecklingen av alkydfärger har varit stor. På 1950-talet kom de tixotropa färgerna som hade en geléartad konsistens och som inte rann då man målade. Men på 1980-talet uppmärksammades de hälsovådliga effekterna av den stora mängden lösningsmedel i färgen. Utvecklingen gick då mot att göra alkydfärgerna vattenlösliga genom att blanda i ett emulgeringsmedel. Idag har man utvecklat alkyder som kan lösas i vatten.

Lösningsmedel och miljöpåverkan

Till en början innehöll alkydfärgen organiska lösningsmedel som exempelvis lacknafta. Idag är i stort sett all alkydfärg som används i husbyggen vattenlöslig. Vilket också minskar miljöpåverkan avsevärt och även ger en hälsosammare hantering av färgen.