Slamfärg

Slamfärg är en enkel och billig typ av färg som består av ett klister och pigment som ger slamfärgen dess kulör. Den mest kända och använda slamfärgen är den som kallas Falu rödfärg. Falu rödfärg är ett varumärke för den färg som har sitt pigment hämtat från Falu koppargruva, men har blivit ett samlingsnamn för all röd slamfärg. Slamfärg används främst till husfasader av trä och färgtypen har funnits sedan 1700-talet. Röda stugor, gärna med vita knutar, har sedan dess blivit något av en symbol för svensk idyll. Tidigare beströk man husen med tjära, vilket gav ett gott skydd för träet men gjorde även fasaderna mer brandfarliga.

Egenskaper

Slamfärg ger ett mycket gott skydd för det underliggande träet. Färgen kan strykas med pensel eller sprutas på fasaden. För att få den bästa vidhäftningen bör träet vara ohyvlat, alltså som virke i fasader oftast är. Slamfärger bildar inte en tät yta utan låter träet andas. Vid regn blir träet snabbt fuktigt men det torkar lika snabbt och det bildas ingen röta. Ofta tillsätts 6–8 % linolja som i sig bildar en tät yta men det sker inte i så låga koncentrationer. En oönskad egenskap är att färgen ”kritar”, vilket innebär att den släpper från sig färgpartiklar. Har man en vit skjorta och lutar sig mot en vägg målad med Falu rödfärg så får man ett rött damm på sig. En annan egenskap är att det inte går bra att måla över en slamfärg med en annan färgtyp och omvänt inte heller använda slamfärg på en fasad som redan är målad med en annan typ av färg. Ommålning med slamfärg är däremot mycket enkel att göra och förlänger fasadens ålder avsevärt.

Lösningsmedel

Lösningsmedlet för en slamfärg är vatten, eftersom färgen består av en gröt av vatten och vete- eller rågmjöl.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan är ringa även om pigmentet till viss del innehåller metaller, men det är i så låga koncentrationer så att det inte ger någon nämnbar påverkan.