Båtfärg

För träbåtar, men även för plastbåtar, finns speciella färger som används för ytor ovanför vattenlinjen som skyddar och bevarar materialet. Men under vattenlinjen krävs en annan typ av färg och denna kallas för bottenfärg.

Användningsområde

Bottenfärger används för att förhindra beväxning av bottnen av båten. Beroende på var båten ligger i vattnet kan både djur och växter komma att växa på båtens botten. Skälet till att man inte vill ha oönskad beväxning är att växterna, som ofta är alger som växer i långa trådar, ger ett stort motstånd i vattnet. För motorbåtar påverkar det bränsleekonomin negativt och för segelbåtar sänker det farten. För handelssjöfarten är det ett stort problem och tävlingsseglare är mycket noga med att hålla sin botten ren för att maximera farten. Var båten finns är även av betydelse. Beväxningen är kraftigare på ostkusten än på västkusten. I insjöar är det oftast inte nödvändigt med särskilda bottenfärger.

Egenskaper

De moderna bottenfärgerna kan delas in i två olika grupper, de som är självpolerande och de som gör att växter och djur inte fäster. De självpolerande färgerna passar mycket bra till snabba motorbåtar där vattnet i måttliga till höga farter polerar bottnen och håller den fri från beväxning. Färgen kräver dock att båten körs med jämna mellanrum. Den andra typen av bottenfärger är baserade på teflon. Teflon gör att det är mycket svårt för undervattensfloran och faunan att få fäste. Denna typ av färg fungerar bra på segelbåtar.

Lösningsmedel

Lösningsmedlen till bottenfärgerna är vanligen petroleumbaserade och specifikt framtagna för just den bottenfärgen. Innan båten sätts i vattnet har lösningsmedlen avdunstat och hamnar inte i vattnet, så risken för förorening är minimal.

Miljöpåverkan

Miljön är och har varit en stor fråga i många år då det gäller bottenfärger. De som släpper ut gift, ofta i form av olika metaller som koppar och tenn, är numera förbjudna. Ett alternativ som har visat sig vara effektivt, och som skonar miljön, är båtbottentvättar som fungerar ungefär som en biltvätt fast under vattnet.