Limfärg

Limfärg har främst använts inomhus då den färdigstrukna och torkade färgen är vattenlöslig. Limfärg tål inte heller nötning eller mekanisk påverkan. Därför har limfärg i huvudsak använts till innertak och i viss mån till väggar i skyddade lägen där de inte utsätts för nötning.

Denna typ av färg har använts sedan antiken så det är en beprövad färg och invändigt i alla de röda små stugorna runt om i vårt land så har limfärg använts. Skälet är att ingredienserna är lätta att få tag på, de är billiga och det är enkelt att bereda limfärg. De huvudsakliga ingredienserna är krita, vatten och någon form av lim. Limmet som används är utvunnet genom att koka animaliska restprodukter som ben, horn eller läder. Även fisklim har använts men anses inte ha den kvalitet som främst lim av läder och även ben har.

Vid framställning av limfärg så lägger man krita och lim i blöt över natten innan målningen ska ske. Limfärg har begränsad hållbarhet så det går inte att förbereda färgen långt i förväg. Dagen för målningen blandas ingredienserna och här är det viktigt att proportionerna blir de rätta. Är det för mycket lim i färgen kan den resa sig eller krusa sig. Är det för lite lim i färgen släpper den pigmentet, i det här fallet kritan.

Har färgen blivit missfärgad eller mörk kan man tvätta färgen med inkråmet av franskbröd som har fuktats. Det kallas att man vänder på färgen.

Egenskaper

Limfärg ger en yta som inte är vattentålig eller nötningsbeständig. Limfärgens egenskaper gör att pigmentet framträder mer, vilket gör att vit limfärg blir mycket vit. Då färgen släpper igenom fukt bidrar den inte till att underlaget kan drabbas av röta.

Lösningsmedel och miljöpåverkan

Lösningsmedlet är vatten vilket även fungerar på en redan målad yta. Det innebär att färgen går att tvätta bort. Eftersom ingredienserna enbart är naturliga så blir det ingen miljöpåverkan av limfärg.