Inramningar av tavlor – en ganska okänd verksamhet

Inramningar av tavlor kan vara något många aldrig ägnat en tanke åt eftersom detta är något som många inte lägger märke till och istället tar för givet. Om man tänker efter lite noggrannare gällande detta framstår det dock snart att detta är en viktig del av konstvärlden, detta med tanke på att i stort sett varenda tavla som existerar i världen är inramad. Med tanke på hur många tavlor det finns innebär detta på så sätt även att just inramningen av tavlor borde vara en stor industri. De flesta människor vet ju nämligen inte hur man ska gå tillväga när man ramar in en tavla, men det är ju trots allt någon som gör detta jobb. Just en stor industri är därför också just vad detta är, och det finns på så vis en stor mängd företag runt om i världen vars huvudsyften är just inramning av tavlor.

Att rama in en tavla kan vid en första anblick kanske verka simpelt, men det är det faktiskt inte. Det är mer invecklat och svårare än vad man först kan tro. Inramningen består av tre olika faktorer, själva ramen, passepartout-kartongen, samt inglasningen. Själva ramen är den ram man placerar runt omkring tavlan, och denna spelar både en estetisk så väl som en skyddande roll. Kollar man på tavlor i stort har dessa ofta vackert utformade ramar, och detta spelar en viktig roll i tavlans utseende samtidigt som ramen också skyddar tavlan och håller ihop de övriga delarna. Passepartoutkartongen är sedan något man fäster över själva tavlan, och över denna placerar man i sin tur sedan en glasskiva. Passepartoutkartongens funktion är att den hindrar själva tavlan från att komma i direkt kontakt med glasskivan, vilket i sin tur skyddar den från slitage. På detta vis har man nu slutit in tavlan i ett skydd som hindrar den från att skadas.